Program k úcte k starším

Jesenný mesiac október, v ktorom sa momentálne nachádzame je poeticky krásny, pretože príroda hrá očarujúcimi farbami. V mesiaci október si pripomíname jednu z najvzácnejších cností zrodenej v duši človeka a tou je práve úcta k starším. Jedna ľudová múdrosť hovorí – „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
Dňa 18.10.2023 sme pripravili pri príležitosti „Úcty k starším“ pre našich klientov krásny program. Potešili nás deti z 2. Základnej školy v Žiari nad Hronom milým tanečným a speváckym vystúpením, za čo im veľmi pekne ďakujeme.