Názov projektu: Úžitková záhrada vo vyvýšených záhonoch a úprava svahu záhrady

Výška dotácie: 2 000,00 €
Spolufinancovanie: 10 %
Trvanie projektu: máj 2023 - december 2023
Stav projektu: začiatok realizácie - november 2023

Cieľ projektu:

Vybudovaním vyvýšených záhonov pre klientov vytvoríme podmienky na ergoterapiu, relaxáciu a tým vznikne aj lepšia možnosť využitia záhrady. Klienti zariadenia sa budú v rámci spomínanej ergoterapie starať o rastliny, ktoré si vysadia, čo dobre vplýva na ich motoriku a psychickú pohodu a pomáha im vytvárať pocit domova/vlastnej záhrady. Vysadením a úpravou svahu vznikne možnosť zmysluplnejšieho a esteticky príjemného využitia záhrady a v neposlednom rade prispeje k originálnemu spestreniu záhrady ZpS a vhodnému prepojeniu s priľahlým parkom.