Pracovná terapia

Cieľom pracovnej terapie u nás v DOMOVE PRI KAŠTIELI je podporiť v maximálnej miere aktivizáciu a samostatnosť prijímateľov sociálnej služby, pomôcť im osvojiť si pracovné návyky a zručnosti pri vykonávaní rôznych pracovných aktivít.