Aktivity a podujatia v júni 2024

Tak ako každý mesiac, aj v mesiaci jún sme mali spoločné ranné rozcvičky, cvičenie s fyzioterapeutkou, vymaľovávanie antistresových omaľovánok, pamäťové cvičenia, tvorivé dielne, tvorbu nástenky, spoločenské hry, posedenie na terase spojené so spievaním alebo čítaním, svätú spoveď, canisterapiu, oslavu júnových narodenín a menín.
Navyše sa u nás konali špeciálne zaujímavé podujatia , ako:
 Canisterapeutické skúšky,
 Prednáška o ZDRAVOM ŽIVOTNOM ŠTÝLE z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva spojená s ochutnávkou ovocia,
 Vystúpenie detí z MŠK Stela,
 Kompletné meranie zraku - OZ SUPER OČKO,
 Návšteva detí zo Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom ,
 Enkaustika- maľovanie žehličkou s pani Janou Dekýšovou,
 Vystúpenie SENIOROV OPTIMISTOV zo Žiaru nad Hronom.
Všetkým, ktorí nám prišli urobiť radosť, zo srdca ďakujeme.
Bolo to u nás naozaj veľmi pestré. Veď sa pozrite sami ...