Majáles

Všetkým Vám zo srdca ďakujeme za vašu veľkorysú podporu počas nášho Majálesu. Vaša finančná hotovosť a dary sa stali nepostrádateľným kameňom, vďaka ktorému sme mohli uskutočniť túto úžasnú udalosť.S vašou pomocou sme dosiahli neuveriteľné a nezabudnuteľné chvíle, za ktoré sme veľmi vďační. Vaša priazeň a podpora znamenajú pre nás veľa a sme vám za to nesmierne vďační. Bez vás by to nebolo možné!