Kapustníky


Tento týždeň sme si napiekli kapustníky,spoločne sme si zaspievali, zabavili sa pri spoločenských hrách,vyrobili sme veľkonočné dekorácie a užívali si prvé jarné slnečné lúče.