Dokumenty

Domáci poriadok

Súbory na stiahnutie

domaci-poriadok PDF - dokument 369.94 kB

Zakladacie listiny

Súbory na stiahnutie

domov_pri_kastieli__2a-statut_dodatok-c.-1 PDF - dokument 424.45 kB

domov_pri_kastieli__2a-statut-2 PDF - dokument 219.48 kB

domov_pri_kastieli_1a-zakladacia-listina-1 PDF - dokument 129.07 kB

Zápisnice zo zasadnutí správnej rady

Súbory na stiahnutie

domov_pri_kastieli_zapisnica_01 PDF - dokument 131.51 kB

domov_pri_kastieli_zapisnica_02 PDF - dokument 153.70 kB

domov_pri_kastieli_zapisnica_03 PDF - dokument 287.51 kB

domov_pri_kastieli_zapisnica_04 PDF - dokument 271.13 kB

domov_pri_kastieli_zapisnica_05 PDF - dokument 290.49 kB

domov_pri_kastieli_zapisnica_06 PDF - dokument 529.14 kB

domov_pri_kastieli_zapisnica_07 PDF - dokument 304.24 kB

domov_pri_kastieli_zapisnica_08 PDF - dokument 199.44 kB

domov_pri_kastieli_zapisnica_09 PDF - dokument 250.93 kB

domov_pri_kastieli_zapisnica_10 PDF - dokument 562.98 kB

domov_pri_kastieli_zapisnica_11 PDF - dokument 446.25 kB

domov_pri_kastieli_zapisnica_12 PDF - dokument 247.05 kB

domov_pri_kastieli_zapisnica_13 PDF - dokument 521.52 kB

domov_pri_kastieli_zapisnica_14 PDF - dokument 191.17 kB

Povinné zverejňovanie informácií: Dohody

Povinné zverejňovanie informácií: Zmluvy

Súbory na stiahnutie

 domov_pri_kastieli_kupna-zmluva_-gastro-vrabel-s.r.o._13052021 PDF - dokument 274.18 kB

domov_pri_kastieli_kupna-zmluva-woodx_20052021 PDF - dokument 145.77 kB

domov_pri_kastieli_zmluva_26112021 PDF - dokument 188.33 kB

domov_pri_kastieli_zmluva-o-posktovani-sluzieb_technicke-sluzby_28052021 PDF - dokument 144.76 kB

zmluva-o-poskytnuti-sluzby-realinvest-sk_18062021 PDF - dokument 88.66 kB

domov_pri_kastieli_kupna-zmluva-bega-s.r.o. PDF - dokument 727.87 kB

zmluva_bbsk_27072021 PDF - dokument 492.78 kB

domov_pri_kastieli_dodatok-k-zmluve_19072021 PDF - dokument 94.56 kB

z-2021-07-22_najomna_zmluva_ev186-2021 PDF - dokument 311.23 kB

kupna-zmluva-ib-elektro-s.r.o. PDF - dokument 127.34 kB

kupna-zmluva-kason-s.r.o PDF - dokument 227.29 kB

upna-zmluva-eurogastrop-s.r.o. PDF - dokument 522.11 kB

kupna-zmluva-bytovy-textil-skodak-a.s. PDF - dokument 209.84 kB

Domov_pri_kastieli_BENSOL PDF - dokument 275.57 kB

domov_pri_kastieli_kupna-zmluva-fast-plus-a.s PDF - dokument 459.95 kB

Domov_pri_kastieli_TOPICO PDF - dokument 415.46 kB

kupna-zmluva-giego-s.r.o.-1 PDF - dokument 72.25 kB

kupna-zmluva-giego-s.r.o.-2 PDF - dokument 306.73 kB

kupna-zmluva-lekaren-alpinia PDF - dokument 305.64 kB

Domov_pri_kastieli_VaV Akademy PDF - dokument 167.24 kB

zmluva-medzi-predavajucim-a-kupujucim_biokamin-eu_13102021 PDF - dokument 104.99 kB

ramcova-zmluva-o-zbere_fleming_12102021 PDF - dokument 193.88 kB

zmluva-o-poskytnuti-dotacie_mesto_08102021 PDF - dokument 4.53 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 100.97 kB

priloha-k-dodatku-orange PDF - dokument 168.40 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 105.31 kB

domov_pri_kastieli_upsvar_03112021 PDF - dokument 642.66 kB

domov_pri_kastieli_zmluva-made-spo.-s.r.o. PDF - dokument 249.26 kB

domov_pri_kastieli_zmluva-foxconn PDF - dokument 100.43 kB

domov_pri_kastieli_zmluva-o-vypozicke-mesto-zh_23112021 PDF - dokument 174.29 kB

domov_pri_katieli_dodatok-bytovy-textil-stanislav-skodak_23112021 PDF - dokument 72.74 kB

domov_pri_kastieli_dodatok-bega_25112021 PDF - dokument 71.63 kB

domov_pri_kastieli_zmluva-o-dielo-ml-lift_25112021 PDF - dokument 106.65 kB

domov_pri_kastieli_dodatok_zmluva_fast-plus_26112021 PDF - dokument 140.51 kB

domov_pri_kastieli_zmluva-o-vypozicke-mesto-zh-2_03122021 PDF - dokument 480.23 kB

domov_pri_kastieli_zmluva-store-media_01122021 PDF - dokument 253.50 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 361.05 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 876.89 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.03 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.06 MB

domov_pri_kastieli_zmluva-o-dodavke-plynu-magna-energia_16122021 PDF - dokument 233.70 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.05 MB

domov_pri_kastieli_zmluva-o-poskytnuti-dotacie-mesto-zh_20122021 PDF - dokument 126.63 kB

Zmluva o zbere, preprave a zabezpečení zneškodnenia odpadu PDF - dokument 67.48 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.04 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.02 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.05 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.04 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.03 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.02 MB

zmluva-o-poskytnuti-dotacie_mesto-zh_12012022 PDF - dokument 136.63 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.05 MB

domov_pri_kastieli_zmluva-o-vypozicke-mesto-zh_25012022 PDF - dokument 156.56 kB

Zmluva o vykonávaní servisu výpočtovej techniky PDF - dokument 258.22 kB

domov_pri_kastieli_kread-pc_28012022 PDF - dokument 177.90 kB

Zmluva o kúpe jazdeného motorového vozidla PDF - dokument 264.03 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.02 MB

zmluva-o-pripojeni-netpro PDF - dokument 239.85 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.01 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.10 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.11 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.12 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 1.11 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 3.26 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 3.27 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 3.29 MB

Zmluva o poskytovaní služieb ochrany osobných údajov PDF - dokument 416.96 kB

servisna-zmluva_poziarna-signalizacia PDF - dokument 230.12 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 5.90 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 5.95 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 5.95 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 6.09 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 6.09 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 930.18 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 966.38 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 943.85 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 949.42 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 917.18 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 103.02 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 105.31 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 100.97 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 104.05 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 122.22 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 127.46 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 109.63 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 96.23 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 98.09 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 111.36 kB

Zmluva o dodávke plynu PDF - dokument 362.64 kB

Zmluva s Mestom PDF - dokument 167.74 kB

Dohoda Kurz OPA PDF - dokument 152.96 kB

SPP Zmluva o dodávke plynu PDF - dokument 310.99 kB

DODS Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb PDF - dokument 213.70 kB

DODS Zmluva o spracúvaní osobných údajov PDF - dokument 529.48 kB

DODS Licenčná zmluva PDF - dokument 290.06 kB

Zmluva Orange PDF - dokument 874.85 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 90.12 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 183.13 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 105.69 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 103.52 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 100.81 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 102.13 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 106.60 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 112.62 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 107.69 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 93.61 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 97.57 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 98.63 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 112.46 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 113.03 kB

Zmluva o poskytnutí dotácie PDF - dokument 218.83 kB

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby PDF - dokument 222.03 kB

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb PDF - dokument 284.53 kB

Zmluva o poskytnutí dotácie PDF - dokument 217.22 kB

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie PDF - dokument 669.90 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 86.58 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 94.85 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 102.78 kB

Zmluva o poskytnuti sluzby PDF - dokument 93.77 kB

Dodatok UPSVR (dodatok k dohode) PDF - dokument 60.98 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 43.44 kB

Zmluva o dodávke stravy _ dodatok č.1 PDF - dokument 180.57 kB

Zmluva o zbere a zabezpečení zneškodnenia odpadu - Dodatok č.3 PDF - dokument 107.19 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 84.61 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 84.52 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 85.21 kB

Dodatok ku zmluve - ORANGE 15103507 PDF - dokument 648.74 kB

Dodatok ku zmluve - ORANGE 15116641 PDF - dokument 648.74 kB

UPSVR 2023 Dohoda CHD - 2327060110 PDF - dokument 623.77 kB

UPSVR 2023 Dohoda CHP - 2327060111 PDF - dokument 608.80 kB

Zmluva o poskytnutí dotácie PDF - dokument 202.83 kB

Zmluva o združenej dodávke plynu PDF - dokument 2.49 MB

Darovacia zmluva PDF - dokument 95.78 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 100.38 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 121.22 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 140.52 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 97.05 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 89.68 kB

Zmluva o poskytnutí dotácie PDF - dokument 207.41 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 87.57 kB

Zmluva o zbere, preprave a zabezpečení zneškodnenia odpadu PDF - dokument 232.70 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 86.49 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 117.98 kB

Zmluva o výpožičke PDF - dokument 248.40 kB

Zmluva o poskytnutí dotácie PDF - dokument 201.15 kB

Zmluva o poskytnutí dotácie PDF - dokument 224.93 kB

Licenčná zmluva DODS 2024 PDF - dokument 641.99 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 116.77 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 90.19 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 100.51 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 121.57 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 133.40 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 95.50 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 109.57 kB

UPSvR Dohoda CHD 2024 PDF - dokument 834.45 kB

UPSvR Dohoda CHP 2024 PDF - dokument 814.60 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 98.19 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 134.58 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 94.22 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 93.36 kB

Darovacia zmluva PDF - dokument 96.86 kB

Povinné zverejňovanie informácií: Faktúry

Súbory na stiahnutie

domov_pri_kastieli_dosle-faktury_03112021 PDF - dokument 115.53 kB

domov_pri_kastieli_dosle-faktury_15122021 PDF - dokument 115.34 kB

domov_pri_kastieli_dosle-faktury_30092021 PDF - dokument 108.84 kB

domov_pri_kastieli_dosle-faktury_311220211 PDF - dokument 113.40 kB

Zoznam faktúr 2022/12 PDF - dokument 561.96 kB

Zoznam faktúr 2023/12 PDF - dokument 579.06 kB

Zoznam faktúr 2024/1 PDF - dokument 357.21 kB