Mikuláš 2022

    Opäť nás svojou milou návštevou potešili pracovníčky z MsÚ v Žiari nad Hronom z Odboru starostlivosti o obyvateľa, konkrétne vedúca odboru Ing. Monika Minárová a Mgr. Lívia Rošková a odovzdali nám mikulášske balíčky samozrejme pod dohľadom samotného Mikuláša. ĎAKUJEME