2% z dane

Darujte 2% z dane Domovu pri kaštieli

Aj v tomto roku môžete podporiť 2% z daní našu neziskovú organizáciu, ktorá sa stará o odkázaných občanov - seniorov, a to poskytovaním sociálnej služby v pobytovom zariadení pre seniorov.

DOMOV PRI KAŠTIELI n.o., ktorú zriadilo mesto Žiar nad Hronom má poslanie poskytovať práve takýto typ služby, možno aj pre vašich rodičov, starých rodičov či vašich osamelých známych. Ako nezisková organizácia sa nezaobídeme bez pomoci darcov, priateľov a partnerov nášho zariadenia.

Rozhodnutie cielene použiť vaše dane - jeden z dôležitých finančných zdrojov pre našu neziskovú organizáciu môže nadobudnúť formu konkrétnej podpory bez toho, aby sa tieto prostriedky vzali z vášho reálneho rozpočtu. Ak sa rozhodnete pre nás, vráti sa vám to prinajmenšom v dobrom pocite spoluúčasti na pomoci seniorom, ktorí nie sú schopní postarať sa sami o seba.

Poukázané finančné prostriedky použijeme efektívne a transparentne výlučne na rozvoj a skvalitnenie služieb v našom zariadení.

SZČO môžu v rámci daňového priznania podiel dane poukázať pre:

 

DOMOV PRI KAŠTIELI n.o.

IČO: 52540651

Sídlo: Ul. SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad Hronom

 

Potrebné tlačivo nájdete v prílohe nižšie.