COVID-19

Opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Zariadenie pre seniorov - DOMOV PRI KAŠTIELI , n.o. Žiar nad Hronom, Ul. SNP 1247/16 A, má vytvorený KRÍZOVÝ PLÁN, obsahujúci preventívne opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, s cieľom ochrániť klientov a zamestnancov zariadenia pre seniorov.

KRÍZOVÝ PLÁN obsahuje aj opatrenia pre prípad výskytu ochorenia COVID-19 u klienta v zariadení pre seniorov. V prípade realizácie KRÍZOVÉHO PLÁNU by bola prevádzka zariadenia plnohodnotne zabezpečená.

Všetci zamestnanci zariadenia pre seniorov dodržiavajú prísne hygienické pravidlá a dbajú tak na prevenciu.

V súčasnosti, konkrétne od 07.03. 2022 sú návštevy v zariadení  DOMOV PRI KAŠTIELI, n.o. povolené za dodržania určitých podmienok. 

Odporúčaný čas návštev klientov je možné uskutočniť na základe telefonického dohovoru:

  • Pracovné dni telefonicky od 7.00 hod do 15.00 hod.: 045/200 09 90 (recepcia), 0905 501 024 (sociálny úsek)
  • Počas víkendov a sviatkov: 0905 501 217 (opatrovateľky)

Termíny možných návštev sú o 10:00 hod., 11:00 hod., 14:00 hod., 15:00 hod., 16:00 hod., 17:30 hod. V prípade, že bude termín obsadený, bude Vám ponúknutý iní voľný termín.

Návštevy sa, teda realizujú v dohodnutý, objednaný čas.

Návštevy sa uskutočňujú v priestoroch zariadenia v zimnej záhrade - ADORAČNÁ MIESTNOSŤ, na max. 30 minút, v počte 2 návštevníci. Po každej návšteve bude priestor vyvetraný a dezinfikovaný.

Vo výnimočných prípadoch možno so súhlasom riaditeľky zariadenia navštíviť prijímateľa sociálnej služby (klienta) aj na izbe.  

Návštevník musí mať správne nasadený respirátor, počas celej návštevy.  Inak bude návšteva ihneď ukončená. Ochrannú pomôcku si návšteva zabezpečuje sama.

Zákaz návštev platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia.

Priebežne a nepretržite sledujeme situáciu v súvislosti s COVID – 19 na Slovensku, najmä však v okrese Žiar nad Hronm. Sme v kontakte so sociálnym odborom Banskobystrického samosprávneho kraja, sledujeme stránku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, a tiež komunikujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom.

Ďakujeme za trpezlivosť a spoluprácu.

 

krízový plán

Súbory na stiahnutie

Krízový plán PDF - dokument 416.17 kB